Home Szakok Ötévfolyamos
Ötévfolyamos

A hagyományos, ötévfolyamos (kredites) képzésben utoljára a 2004/2005. tanévben vettünk fel elsős hallgatókat. Ez „kifutó” képzési forma, hiszen Magyarországon – csak úgy, mint az Európai Unió más országaiban – ezekben az években zajlik az átállás az úgynevezett bolognai rendszerre, amely kettéosztotta a régi ötéves képzést, és hallgatóink már a harmadik évben alapszakos diplomát kapnak. Ennek megfelelően az öt évfolyamos képzésben mind nappali, mind levelező tagozaton a 2008/2009 tanévben már csak negyed- és ötödéves hallgatók tanulnak, s ha ők befejezik tanulmányaikat az egyetemen megszűnik a régi, ötévfolyamos tíz féléves politológus képzés.

A diákok tanulmányaikat a korábban jóváhagyott, és időközben módosított tanrend és mintatanterv szerint végzik, és tanulmányaik során minimum háromszáz kreditpontot kell összegyűjteniük. Három szakirányt tanulhatnak: politikai kommunikáció, Európai Uniós politika, biztonságpolitika. Államvizsgájuk a választott szakirány kérdéseiből, illetve a szakdolgozatuk megvédéséből áll. A diploma megszerzésének feltétele, hogy a hallgatónak legyen egy egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú „C” típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgája egy élő idegen nyelvből. Azok a hallgatók, akik az öt évre előírta tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tettek, szakdolgozatukat megvédték, államvizsgájukat letették okleveles politológia szakos bölcsész oklevelet nyernek.

 

A Miskolci Egyetem BTK politológiai ötévfolyamos képzés mintatanterve- nappali

A Miskolci Egyetem BTK politológiai ötévfolyamos képzés mintatanterve-levelező

 

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting