Home Szakok BA Minor
BA Minor

 

Az úgynevezett minor szak fontos szerepet tölt be az egyetemi képzésben. Olyan szakokat neveznek így, amelyekre nem a rendes felvételi eljárásban, hanem már az egyetemi BA tanulmányok közben, egy tanult főszak mellett lehet jelentkezni. A minor szakos képzés azonban mindig kisebb óraszámban kínál tárgyakat mint a főszak; a minor szak elvégzése során általában 60 kreditet lehet gyűjteni, míg a főszak elvégzéséhez többnyire 180 kredit szükségeltetik. Ugyanakkor a minor szak kreditjei bizonyos feltételekkel a főszakos 180 kredites keretbe is beszámolhatók, amennyiben a hallgató valamilyen más minor szak vagy szakirány alternatívájaként végzi.

 

A minor szaknak az az a alapvető célja, hogy bizony speciális feltételeket szabó mesterszakok esetében lehetővé tegye és megkönnyítse a felvételit. Ennek megfelelősen a politológia minor szak tíz tantárgyból áll, valamennyi kétféléves, és összesen hatvan kredit értékű. Két funkcióval rendelkezik.

 

Az első: azok a hallgatók is megismerkedhetnek a politikatudomány alapvető ismereteivel, akik nem jelentkeztek politológia BA szakra. Tárgyaink a képzésben legfontosabb szerepet játszó BA tárgyakból vannak összeválogatva. S ez, az általános műveltség bővítése mellett, lehetővé teszi a politológia iránt érdeklődő hallgatók számára, hogy eldönthessék, akarják-e ilyen irányban folytatni mesterszakos tanulmányaikat a későbbiekben.

 

A második: lehetővé teszi, illetve megkönnyíti a politológia mesterszak elvégzését bármely egyetemi diplomával rendelkező hallgató számára. Fontos tudni, hogy politológia mesterszakon (MA) nemcsak a politológia alapszakon (BA) diplomát szerzett hallgatók tanulhatnak, hanem azok is, akik, bár más szakon tanulnak, korábbi tanulmányaik során szereztek 60 kreditet néhány, a jogszabályban előírt politológiai területen, amit a hivatali nyelv bemeneti feltételnek nevez. Bizonyos fő szakos diploma esetén azonban elegendő csak 40 kredit, a hiányzó krediteket a mesterszak első félévében kell megszerezni, természetesen a mesterszakos tanulmányokon felül. A politológia minor szakunk éppen arra való tehát, hogy annak elvégzése során a hallgató megszerezze az előírt krediteket. Fontos azonban tudni, hogy a politikatudományi mesterszakra való jelentkezéshez meg kell szerezni a főszak diplomáját is, nem elég csak elvégezni a mi 60 kredites minor szakunkat. Diploma nélkül ugyanis nem lehet mesterszakra jelentkezni. A politológia minorban egyébként csak előadások szerepelnek, ami megkönnyíti a kreditek szerzését, ha közben a hallgató végzi a főszakját is.

 

Fontos tudni azonban, hogy mivel nincs politológia tanári mesterszak, a politológia minor elvégzése csak annak ajánlott, aki NEM tanári mesterszakon kíván továbbtanulni! Vagy, ha mégis tanár szeretne lenni, akkor más úton kell majd teljesítenie a tanári mesterszakra való belépés feltételekeit, azaz két, tanárképes szak (közte egy minor) elvégzését. És érdemes figyelembe vennie, hogy a politológia minort csak ezeken FELÜL fogja tudni elvégezni! 

 

A politológia BA minort a BTK Kari Tanácsa 2008 évben hagyta jóvá. A tanulmányi rend szerint a minort először a 2009/2010-es tanévtől lehet végezni. A szakra mindig az előző tanévben, a második félév elején, általában február végéig kell jelentkezni, értelemszerűen tehát legkorábban másodéven kezdhető. Azoknak javasoljuk az elvégzését, akik a fent jelzett terveket forgatják a fejükben, vagy egyszerűen érdekli őket a közélet tudományos értelmezése.

 

 

A politológia minor szak tantárgyai

 

Bevezetés a politikatudományba

Politikai tudáselméletek

Magyar politikai gondolkodástörténet

Egyetemes politikai gondolkodástörténet

Pártok és pártrendszerek

Összehasonlító politológia

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba

Európai Uniós politika

Politikai kommunikáció és marketing

Politikai kultúra

 

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting