Home Bemutatkozás
Üdvözöljük oldalunkon!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1993 óta folyik politológus képzés. Az Intézet büszkén vállalt hagyománya, hogy az országban elsőként itt indult meg az egyszakos főszakos politológia szak, s a program kidolgozásában, majd oktatásában a tudomány élvonalához tartozó hazai szakemberek vettek részt. Az úttörő vállalkozás jelentőségét jelzi, hogy az akkor Miskolcon bevezetett tárgyakat ma országszerte oktatják, az itt készült tankönyveket más egyetemeken is tanítják, az innen kikerült hallgatók közül többen ismert politológusok lettek.

 

Az Intézetben különféle képzési formákban tanulnak a hallgatók: három éves alapszakos (BA) képzésben, öt évfolyamos hagyományos képzésben (ez azonban kifutó képzés), s 2009-ben indult be a két éves mesterszak (MA). A Politikatudomány mesterképzésben két szakirányt választhatnak a hallgatók: politikai kommunikációt, valamint politikaelméleti és módszertani szakirányt. Legkiválóbb hallgatóink a Bölcsészkaron működő Doktori Iskolákban fejezik be tanulmányaikat. Az Intézetben különösen jelentős a 2002-ben indult levelező képzés, s 2009-tól a politológiát minor (második) szakként is felvehetik a más szakon már tanuló diákok. Az első diplomákat 1998-ban adtuk át, az ezt követő tíz évben nappali és levelező tagozaton mintegy 400 hallgató szerzett itt oklevelet.

 

Az Intézetben hat főállású oktató dolgozik a 2013/2014-es tanév indulásakor: három egyetemi docens, egy egyetemi adjunktus, két egyetemi tanársegéd, továbbá számos óraadó. Nevükhöz aktív tudományos és szakmai közéleti tevékenység, előadások, monográfiák, tankönyvek kötődnek. A képzésben részt vesznek továbbá doktorandusz hallgatók és az egyetem más egységeiben dolgozó tanárok is.

 

Az Intézetnek jelentős az önálló tudományos és kiadói tevékenysége. Az Intézet keretei között jelenleg három tudományos műhely dolgozik. Az MTA Politikai Tudományok Intézetével közösen működtetjük a Politikai Diskurzuskutató Központot (Centre for Political Discourse Studies), amely a hazai és a nemzetközi politikatudományi élet elismert intézménye. Évek óta működik az Összehasonlító Politológia Műhely, amelynek tevékenységéhez sikeres OTDK szereplések és megjelenés alatt álló monográfiák fűződnek. S 2008 elején alakult egy új kutatói közösség, a Politikai Eszmetörténeti Kutatócsoport. Az Intézet keretei között adjuk ki a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézet Évkönyvét és a Műhelytanulmányok sorozatot. 2008-tól az Intézet és a L'Harmattan Kiadó gondozásban jelenik meg a [posztmodern politológiák] könyvsorozat.

 

Az Intézetben aktív közélet zajlik. Rendszeresek a különböző tanácskozások, tudományos konferenciák. 2006-ban nagy érdeklődés kísérte az Országos Politikai Kommunikációs Konferenciánkat, 2007-ben pedig már harmadik alkalommal rendeztük meg a Kárpát-medencei Fiatal Politológusok és PhD Hallgatók találkozóját. A Magyar Politikatudományi Társaság korábban két alkalommal is itt rendezte meg a vándorgyűlését, s 2009-ben ismét a Miskolc Egyetem ad otthont a nagyszabású tudományos tanácskozásnak. A hallgatók közéleti aktivitását elsősorban a szak alapítása óta működő Citromfa egyesület garantálja, amely az Intézet támogatásával, de attól függetlenül dolgozik. A Citromfa rendszeresen hív meg országosan ismert politikusokat és szakembereket, vitat meg közéleti kérdéseket. A Miskolci Egyetemen, s így az Intézetben is, igen híresek a szakestek, amelyek egy közel háromszáz éves hagyomány szelleme és formája szerint szervezett tanár-diák vidám mulatozások.

 

Az Intézetnek számos nemzetközi kapcsolata van. Az Erasmus program keretében együttműködünk a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a Granadai Egyetemmel, a Barcelonai Autonóm Egyetemmel, a Nagyváradi Egyetemmel, a Thesszaloniki Egyetemmel és az Ostravai Egyetemmel. Ezek a kapcsolatok azonban folyamatosan bővülnek A hallgatóink így rendszeresen eljutnak külföldi egyetemekre, s mi is fogadunk külföldi diákokat. Az elmúlt években Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából és Ausztriából érkeztek hallgatók teljes, vagy részképzésre Intézetünkbe.

 

Film rólunk

Könyvtár

Diákélet

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting