Home Oktatók
Szabó Márton

 

Prof. Dr. Szabó Márton

 

egyetemi tanár

 

szakfelelős

 


Politikatudományi Intézet
B/2. épület I. em. 102. sz.

Tel: (46)565111/2328

Fogadóóra: szerda 9.00-10.00 és 11.30-12.00

B/2. 101. szoba

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap www.e3.hu/szabomarton

2008 januárja óta dolgozom ismét a Miskolci Egyetemen. Ugyanis tagja voltam a szakot alapító stábnak, és 1993 és1998 között már tanítottam az egyetemen. Korábban oktattam a Nyíregyházi Főiskolán (1971-1983), az ELTE Állam és Jogtudományi Karán (1998-2009), és húsz éven át (1989-2008) főállásban dolgoztam az MTA Politikai Tudományok Intézetében a Politikaelméleti Kutatócsoport vezetőjeként. 2005-től vezetem az általam alapított Politikai Diskurzuskutató Központot (www.e3/pdk). Dolgozom több tudományos irányító testületben, szerkesztő bizottságában, doktori iskolában. 2005-ben megkaptam a szakmai életmű díjnak számító Bibó István díjat, legbüszkébb azonban a tanítványaimra vagyok. A Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetében rám hárulnak szakfelelősi feladatok, ami elsőrendűen az oktatás megfelelő tartalmának biztosítását és a kutató munka szervezését jelenti.

 

Kutatás

Fő érdeklődési területem a diszkurzív politikatudomány, ami a politika új szemlélete, és elsősorban a filozófia, a társadalom- és a humántudományok huszadik századi eredményeinek innovatív alkalmazása. Ennek megfelelően a diszkurzív politológia a politika minden területét igyekszik újragondolni annak a hermeneutikai belátásnak a fényében, hogy a közélet témái egyben meghatározó jellegű értelmezések is. Ebben a tárgyban 1998-tól kilenc könyvet

publikáltam, ebből négyet írtam, ötöt szerkesztettem http://www.e3.hu/szabomarton/hun/konyvek.php

 

Tanítás

A BA képzés és a hagyományos ötéves képzés keretében két féléven keresztül tartok előadásokat és vezetek szemináriumot Politikai tudáselméletek címmel. A tantárgyat a Miskolci Egyetemen dolgoztam ki még a kilencvenes években, és ma már több magyar, illetve magyar nyelvű egyetemen tanítják az időközben elkészült jegyzet és szöveggyűjtemény alapján. Alkalmanként vezetek kutató- és propedeutikai szemináriumot is.

A tematikák és a tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok itt olvashatók.

 

Témavezetés

A hagyományos egyetemi és a BA, illetve az MA képzés keretében elsősorban a diszkurzív politikatudomány szemlélete jegyében készült témákban fogadok szakdolgozatot. Ezek lehetnek elméleti és empirikus munkák. Az érdeklődő hallgatókkal a konkrét témát személyesen beszélem meg.

 

Szakmai közélet

Tagja vagyok az MTA Politikatudományi Bizottságának, több ciklusban dolgoztam az OTKA testületiben és zsűrijében. Három ciklus óta tagja vagyok a Magyar Politikatudományi Társaság Elnökségének, negyedik éve én vagyok a szakmai igazgatója a társaság éves vándorgyűléseinek. Dolgozom tudományos testületekben, tagja vagyok több hazai és nemzetközi politikatudományi folyóirat szerkesztő bizottságának, például a Politikatudományi Szemlének és a Redesciptionsnak. Társszerkesztője vagyok a L’Harmattan Kiadó posztmodern politológiák sorozatának.

 

Önéletrajz, publikációk

Részletes önéletrajzom és publikációs listám itt elérhető. Az érdeklődők azonban legtöbbet rólam a honlapomról tudhatják meg: www.e3.hu/szabomarton Itt nemcsak adatok találhatók, hanem szövegek is olvashatók.

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting