Home Oktatók
Fekete Sándor

 

Fekete Sándor

 

egyetemi tanársegéd

 

 

Politikatudományi Intézet

B/2. épület II. em. 214. sz.

Tel: (46)565-111/22-19

Fogadóóra: szerda 11.30-12.00

 

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

1995-ben nyertem felvételt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karára. 2003-ig három szakon végeztem kiváló eredménnyel (magyar nyelv és irodalom, filozófia és politológia), majd a 2003-ban megkezdett doktori tanulmányaim lezárásaként 2006-ban abszolutóriumot szereztem az Irodalomtudományi Doktori Iskolában.

2003-tól a Kar megbízott oktatójaként tevékenykedtem, 2005-től pedig egyetemi tanársegédként dolgozom. Szakmai életutam kapcsán kiemelkedőek a nemzetközi kutatómunkáim, kapcsolataim (Thesszaloniki, Berlin, Nagyvárad, Barcelona), amelyek hosszú évek óta sikeresen működnek, produktumaik kézzelfoghatóak.

Hallgatóként ERASMUS-ösztöndíjjal egy szemesztert töltöttem a University of Macedonián (Thesszaloniki), számos kari TDK-n szerepeltem sikeresen, s OTDK IV. helyezéssel is rendelkezem. Tevékenységem szakmai színvonalát jól reprezentálják magyar- és idegen nyelvű publikációim, a tudományos életben való aktivitásomat pedig számos konferencia-részvételem, valamint tudományos tagságom jelzi.

 

Kutatás

 

Fő érdeklődési területeim igen szerteágazóak, a publikációs listám alapján jól nyomon követhetőek:

Irodalom és politika: Sánta Ferenc műveinek politikuma; A polgári engedetlenség elmélete és magyarországi gyakorlata; Bibó István életművének filozófiai, politikatudományi aspektusai; Az állam és az egyházak viszonyrendszere Magyarországon; Görögország politikai rendszerének sajátosságai; A modern politikai filozófiák feminista aspektusai; Alkotmánypatriotizmus és nemzeti identitás; Dosztojevszkij etikája, antropológiája és történelemfilozófiája; A szerződés-elméletek etikai dimenziói; Legitimációs problémák; Multikulturalizmus; Etnocentrizmus; Felsőoktatás és tehetséggondozás.

 

Tanítás

 

A BA képzés és az MA képzés keretében elsősorban bevezető jellegű, alapozó ismereteket nyújtó kurzusokat, eszmetörténeti-politikai filozófiai jellegű tárgyakat, valamint retorikával, politikai kommunikációval, kommunikációs készségfejlesztéssel kapcsolatos előadásokat és szemináriumokat tartok.

 

Témavezetés

 

A BA és az MA képzés keretében elsősorban az egyetemes és magyar politikai eszmetörténet, a politikai filozófia, a vallás és politikai intézmények, az irodalom és politika, a választási kampányok, a pártok és pártrendszerek, a feminizmus, valamint a retorika és a poplitikai kommunikáció tárgykörében fogadok szakdolgozatot. Ezek lehetnek elméleti és empirikus munkák. Az érdeklődő hallgatókkal a konkrét témát személyesen egyeztetem.

 

Szakmai közélet

 

Tagja vagyok a Magyar Filozófiai Társaságnak, rendszeresen publikálok, és évente számos konferencián szerepelek előadóként. Közéleti szerepvállalásom részeként választott tagja vagyok a BTK Kari Tanácsának, 2007-től kari TDT-titkárként, 2009-től az MTA MAB Politikatudományi szakbizottságának titkáraként, valamint 2010-től fogyatékos-ügyi egyetemi szakmai koordinátorként és tanulmányi szakreferensként is tevékenykedem. Több tudományos konferencia szervezője voltam.

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting