Home Oktatók
Fazekas Csaba

 

Dr. habil. Fazekas Csaba

 

egyetemi docens

 

intézetigazgató

 


Politikatudományi Intézet
B/2. épület I. em. 100. sz.

Tel: (46)565111/29-55

Fogadóóra: kedd 9.00-10.00

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.fazekascsaba.hu

 

1992-ben, a bölcsészképzés indulásakor kerültem a Miskolci Egyetemre, azóta is második otthonomnak tekintem az intézményt. 2008-ig az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, a Történettudományi Intézet oktatója voltam, 2008-ban kerültem a Politikatudományi Intézetbe. Néhány egy-két éves másodállást nem számítva mindig is a Miskolci Egyetemen dolgoztam, tanszékvezető-helyettesként, 2001-2005 között dékánhelyettesként, 2005-től a kar dékánjaként, majd 2013-tól ismét dékánhelyettesként igyekeztem mindent elkövetni az intézmény sikerességéért, a felsőoktatásban zajló „rendszerváltás” zökkenőmentes lebonyolításáért. 2008-ban nyertem el a Politikatudományi Intézet igazgatói megbízatását. Több alkalommal képviseltem karunkat felsőoktatási szervezetekben (Bölcsész Dékáni Kollégium stb.), 2006-2010 között elnöke voltam a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottságának. Több elismerésem mellett (OTDK „Mestertanár”-kitüntetése, az MTA „Kitüntető Tudományos Díj”-a stb.) legbüszkébb talán a 2005-ben végzett történelem szakos évfolyam „Legjobb tanár” elismerésére vagyok.

A Politikatudományi Intézet igazgatójaként a miskolci politológusképzés stabilizációját, a személyi és szakmai háttér megteremtését és biztosítását tekintem feladatomnak.

 

Kutatás

Szűkebb kutatási területem a 19. századi (elsősorban reformkori) Magyarország politikatörténete, a polgárosodás korának politikai intézményrendszere, „pártjai”, politikai személyiségei. Különösen érdekelnek az állam-egyház viszonyának történeti és aktuális kérdései, az egyházpolitika-történet illetve a kortárs egyházpolitikai rendszerek. Gyakran tettem „kirándulásokat” a 20. század egyház- és politikatörténetének kutatási területeire.

 

Tanítás

A történelem és a politológia szakon a BA-alapképzésben politikatörténeti illetve általános bevezető kurzusokat hirdetek meg. Különösen fontosnak a reformkori eszmetörténeti tárgyú szemináriumaimat és speciális kollégiumaimat tartom. A politológia BA, illetve politikatudomány MA szakokon a politikai rendszerek magyarországi történetével, a politikai sajtó történetével, egyházpolitikával kapcsolatos kurzusokat hirdetek.

 

Témavezetés

Szakdolgozati témaköreim a kutatási témáimmal függenek össze. Szívesen fogadom a 19-20. századi Magyarország bármely politikatörténeti, eszmetörténeti, egyháztörténeti témájából készülő szakdolgozatok témavezetését, egyházpolitikai témájú kutatómunka (tudományos diákköri munka) támogatását.

 

Szakmai közélet

Tagja vagyok a Történelemtanárok Egyletének, utóbbiban 2004-ben elnökségi taggá, 2007-ben alelnökké választottak. Tagja vagyok még a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Szövetségnek, mely 2001 tavaszán elnökségi tagjává választott. 2000-2005 között titkára voltam a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága keretei között működő Történelemtudományi és Néprajzi Szakbizottságnak. Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. 2007-től tagja vagyok a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Tanárképzési Bizottságának. Kuratóriumi tagságok: A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány (2001-2009); a Bölcsészettudományi Kar Fejlesztéséért Alapítvány (2007-2009); Miskolc M.J. Város Önkormányzata által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium (2007-2009), 2004-ben alapító tagja lehettem a Miskolci Egyetem selmeci hagyományainak ápolására létrejött "Miskolci Fekete Farkasok Asztaltársaság"-nak.

 

Az érdeklődők figyelmébe ajánlom személyes honlapomat: www.fazekascsaba.hu

 

A T. Látogató levelét örömmel veszem a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímen.

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting