Home Oktatás Írásos munkák
Írásos munkák

A szakdolgozat az egyetemista tanulmányait lezáró írásos munka, amelyet a hallgató az államvizsgán véd meg. Elkészítése mindenki számára komoly feladat. Tartalmát tekintve valójában hallgatóink éveken át „készülnek” rá, hiszen benne sűrűsödik össze több év tanulmányainak a tudása. Másrészt viszont olyan konkrét munka, amelyre külön is felkészítjük a hallgatókat, például szemináriumokon. Megírásának és védésének szigorú szabályai vannak. A mellékelt link ezt a szabályzatot tartalmazza. Foglalkozik a szakdolgozattal kapcsolatos követelményekkel, készítésének (dokumentumokkal kísért!) menetével, a dolgozat előírt felépítésével és védésének módjával. Mellékletként tartalmazza a szükséges nyomtatványokat is: a dolgozat elfogadásának és regisztrálásának lapját, a konzultációs lapot, az eredetiség nyilatkozatot (egyesek sajnos hajlamosak Ctrl+C Ctrl+V „pennával” dolgozatot írni, még akkor is, ha ez a diplomájukba kerülhet!), a bírálati lapot, és a szakdolgozat fedőlapját. Javasoljuk, hogy ezt a linket mindenki gondosan tanulmányozza, és lehetőleg ne az utolsó pillanatban: Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozatkészítési Szabályzata .

Külön fel szeretnénk hívni a figyelmet egy fontos dátumra: a szakdolgozat témáját az utolsó éves hallgató október 15-ig köteles regisztráltatni. S még egy fontos ismeret: a szakdolgozat minimális terjedelme BA szakon 40.000 karakter főszöveg (az irodalom, a jegyzetek és a mellékletek tehát nem számítanak!), ötéves képzésben pedig 80.000 karakter.

 

Diákjaink azonban nemcsak szakdolgozatot írnak, hanem szemináriumi beszámolókat, évfolyamdolgozatokat, diákköri dolgozatokat, és másokat. A tudományos igényű írást pedig külön is tanulni kell: ha valaki olvas, még nem tud írni ilyen munkát, és nem is csak a tartalom miatt. A tudományos írásnak (academic writing) szigorú formai követelményei vannak. A link alatt található szöveg ezeket a tudnivalókat foglalja össze. Formai követelmények- szakdolgozat, diákköri dolgozat, írásos beszámoló készítéséhez. Az összeállítás foglalkozik a címadással, a tagolások formáival és módjaival, az irodalom megadás szabályaival, az idézés sok vitát kiváltó lehetőségeivel, a hivatkozások rendjével vagy éppen a terjedelem problémájával. Mindezt a hallgatóknak ismerniük kell, mert, ahogy az összeállítás fogalmaz: „mellőzésük vagy durva megsértésük esetén az írásos munka (beszámoló, évfolyamdolgozat, szakdolgozat, TDK dolgozat stb.) nem fogadható el.” Hiszen a formai elírások „már a legszerényebb igénnyel készülő tudományos jellegű munkákkal szemben is minimumkövetelmények”.

 

Szakdolgozati témák

Politikatudományi Intézet, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting